Inanna

Bevalling

 Op je gemak voelen

Een natuurlijke bevalling geeft het minste risico’s op complicaties en is het beste voor moeder en kind. “Dat klinkt heel logisch, en dat is het dan ook”, meent vroedvrouw Kitty Van den Bogaert. Een vrouw die bevalt, moet zich vooral op haar gemak voelen.

pas_geboren4

“Sommigen vinden een bevalling veiliger in het ziekenhuis, maar willen dan wel begeleid worden door de vroedvrouw die ze tijdens de zwangerschapscontroles goed hebben leren kennen. Dat kan. Anderen bevallen liever thuis, in de vertrouwde omgeving van hun slaapkamer, badkamer of huiskamer. Dat kan ook. Of als je huis nog een puinhoop is of de buren teveel meeluisteren op je flat, kun je zelfs in alle rust je baby laten geboren worden in ons Geboortehuis !”

Veiligheid

Al tijdens de zwangerschapscontroles moeten vroedvrouwen mogelijke indicaties voor een risicobevalling opsporen aan de hand van een gedetailleerd Verloskundig Vademecum (2003) en/of Federale Richtlijnen voor normale bevallingen . Er wordt hiermee een selectie gemaakt tussen moeders die best specialistisch geholpen worden en hen die zicht hebben op een normaal verloop van zwangerschap en bevalling hebben.

Uiteraard mogen alleen normale bevallingen thuis of in ons geboortehuis plaatsvinden. “Verreweg de meeste bevallingen vallen echter in deze categorie”, weet Kitty Van den Bogaert. “Onze intensieve opvolging is gebaseerd op actueel onderzoek en heeft een weloverwogen benaderingswijze.”

Soms wordt pas tijdens een geplande thuisbevalling duidelijk dat er problemen zouden kunnen optreden. Net als vroedvrouwen in het ziekenhuis zien we dat ruim van tevoren aankomen. Er is dan nog voldoende tijd om naar het ziekenhuis te gaan, waar de gynaecoloog op dat moment de juiste man/vrouw op de juiste plaats is.

Ziekenhuis

Als je niet kiest voor een thuisbevalling, kan je ook met je eigen vroedvrouw in een ziekenhuis bevallen. Jammer genoeg staat niet elk ziekenhuis open voor deze samenwerking. Je kan poliklinisch of ambulant bevallen: je vertrekt dan vrij snel na je bevalling terug naar huis. Afhankelijk van je situatie of wensen verblijf je dan een paar uur tot één of meerdere nachten in het ziekenhuis.

Een andere keuze zou kunnen zijn dat je de arbeid thuis doet en in het ziekenhuis gaat bevallen. Een zelfstandige vroedvrouw kan dan de arbeid thuis opvolgen tot je naar het ziekenhuis gaat. In sommige gevallen kan zij zelfs meegaan om je verder psycho-emotioneel te ondersteunen, naast je partner.

Na de bevalling volgen wij moeder en kind thuis verder op, inclusief hielprik.

Onder water bevallengeboorte_bad

Je kan bij ons een waterbad met toebehoren huren. meer info…

Geboortekamer

voor deze info klik op de link

geboortekamer

Van een vroedvrouw kun je bij de bevalling het volgende verwachten:

  • Professionaliteit in begeleiding en verzorging tijdens zwangerschap, bevalling en kraamtijd
  • Respect voor jouw keuzes en de fysiologie van de bevalling
  • Persoonlijke zorg vanuit een holistische visie
  • De bevalling in het ziekenhuis, in het geboortehuis of thuis
  • Nazorg van moeder en kind thuis zolang het nodig is
  • Bevallen in de houding die voor jou het prettigste is (baarkruk, liggend, hurkend, in water, …)
  • Veiligheid voor moeder en kind staat voorop (zie Med. Indicatielijst)
  • Beschikbaar: 7/7 en 24/24
  • Terugbetaling door ziekenfonds.