Inanna

Lexicon

Vroedvrouw

vrouw die de verloskunde uitoefent en de kraamvrouw behandelt (bij het waarnemen van afwijkingen is zij verplicht de hulp van de arts in te roepen). Kanttekening: Volgens de Van Dale is een vroedvrouw een vrouw die de verloskunde uitoefent.
Vroedvrouw Kitty Van den Bogaert: “Feitelijk klopt dat, maar ik zou het toch anders omschrijven. Wij ‘verlossen’ de kraamvrouw niet van haar baby, maar ondersteunen en begeleiden haar zodat ze zelf met haar eigen (oer)kracht de baby kan op de wereld zetten. Het is niet voor niets dat het Engelse woord voor vroedvrouw ‘midwife’ is, een vrouw temidden de andere vrouwen.”

Het moderne profiel van de vroedvrouw is: zij die zowel preconceptioneel als pre-, per- als postnataal jonge koppels en ouders begeleidt naar een gezonde, fysiologische zwangerschap, bevalling en ouderschap. Zij mag binnen de grenzen van het normale, op een autonome manier (zonder tussenkomst van een arts) deze taken uitvoeren. Zij valt hiermee niet onder de verpleegkunde maar zij heeft een volledig medische verantwoordelijkheid. Het ziekenfonds betaalt al haar taken terug.

Vroedvrouwen waren vroeger de wijze vrouwen in het dorpsleven en ze werden vaak om raad en daad gevraagd in allerlei situaties. Het waren de ‘kruidenvrouwen’, de ‘heksen’ die met hun kennis en hun kruiden op de brandstapel kwamen omdat het patriarchaat zoveel ‘vrouwelijke’ macht niet duldde…

Eén ding hebben we nog gemeen : de ‘heksenjacht’ is nog steeds niet over…

Vroed

[van het Oudiers raith (merken), Lets prats (verstand)], (verouderd) wetend, wijs: (thans nog een licht ironisch gebruik) de vroede vaderen, de regeerders, m.n. het gemeentebestuur.

Vroedgodin

(mythisch, verouderd) beschermster der zwangere vrouwen, Lucina.

Vroedmeesterpad {Alytes obstetricans}

paddensoort waarvan het mannetje de eieren aan de achterpoten meedraagt .

Inanna

Inanna was godin van liefde, vruchtbaarheid en oorlog in Sumerië (het oude Mesopotamië) en daarmee de belangrijkste godheid. De mythen over Inanna stammen uit de overgangsperiode tussen matriarchaat en patriarchaat – een tijd die we nu terug beleven maar dan in omgekeerde richting. Eigenschappen die nu geassocieerd worden met ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ gaan bij haar nog samen. Haar cultus is volgens sommigen gedeeltelijk samengevloeid met die van de moeder-godin. Inanna staat bij ons voor begrip, hulp en strijdbaarheid, waarbij de ‘vrouwenkracht centraal staat.