Inanna

Wie zijn we?

Kitty Van den Bogaert

zelfstandige vroedvrouw sinds 36 jaar ,
moeder van vijf zonen en oma van 5 kleinkinderen

kittyAls meisje van 8 besloot ik om verpleegster te worden en naar Afrika te gaan. Dat deed ik ook; niet als verpleegster maar wel als vroedvrouw. De verpleegkunde had ik toen achter mij gelaten. Al die zieke mensen wogen zwaar op m’n gemoed. Mijn hart ging terug open als ik met moeders en baby’s kon bezig zijn. Dat was mijn ding!

Mijn verblijf in Congo leerde me zelfstandig te werken en bracht me ook de nodige beroepservaring bij. Bovendien doet het goed om de angst voor een bevalling te kunnen relativeren en te ervaren dat werken in een minder gemedicaliseerd milieu ook  goede resultaten oplevert.

Na de jaren in Congo besloot ik vijf jaar thuis te blijven voor de drie oudste zonen die er op korte tijd kwamen. Onze twee oudste kinderen werden in het ziekenhuis geboren, wat voor mij een redelijk frustrerende ervaring was. Van mijn drie volgende zonen beviel ik thuis. Het verschil in beleving was enorm. Ik realiseerde me toen wat mijn ambitie was: ouders informeren en begeleiden zodat ze het scenario van hun bevalling zelf konden bepalen.

In 1985 begon ik met mijn werk als zelfstandige vroedvrouw. Met jonge kinderen en nog twee zwangerschappen die kwamen, was het een hele klus om op onregelmatige tijdstippen te werken, nachten niet te slapen en er overdag voor de kindjes te zijn. Gelukkig kon ik steun vinden bij een buurvrouw en mijn man Jan. Ze geloofden in de weg die ik ingeslagen was en moeizaam maar vol vertrouwen tot stand bracht. Het is haast onvoorstelbaar hoe groot de angst is rond natuurlijk bevallen, zowel bij jonge ouders als bij professionals.

In de loop van de jaren werd mijn vertrouwen in de natuurlijke bevalling sterker. Ook geloof ik rotsvast in de oerkracht die in elke vrouw aanwezig is. De laatste jaren zie ik bovendien het werk van de zelfstandige vroedvrouwen groeien. Hun job krijgt meer waardering dan vroeger. Uit studies blijkt dat betrokkenen erg tevreden zijn over hun vroedvrouw en thuisbevallingen even veilig zijn dan in het ziekenhuis.

De oprichting van het Geboortehuis, eerst in Mechelen, daarna in Rijmenam, bracht ons werk nog dichter bij de mensen. Door vormings- en infomomenten werden jonge ouders mondige en zelfzekere mama’s en papa.

Ik blijf geloven dat een vrouw in staat is om een kind te krijgen op eigen kracht.
Een goede begeleiding en een meevoelende partner zijn de mijlpalen voor een succesvolle bevalling. Met een ondersteund zelfvertrouwen kan een vrouw in een intieme, warme sfeer de nodige energie vinden om een baby gezond ter wereld te brengen. Een bevalling in deze omstandigheden betekent voor de ouders een unieke start en een fantastische ervaring. De vroedvrouw zorgt ervoor dat de kersverse mama en papa een onvergetelijk moment meemaken én medisch verantwoord begeleid worden. Samen met mijn collegae uit de regio, wil ik me hier met volle overgave voor inzetten.

Zie ook: www.therapeutenhuis.com